En dag för världens bästa 2020!

”En dag för världens bästa!”, årets hållbarhetsdag på Åva gymnasium i Täby

För sjunde året i rad genomförde Täby Naturskyddsförening den 4 november 2020 klimatprojektet ”En dag för världens bästa!” på Åva gymnasium i Täby. Åva gymnasium är Täby kommuns enda
kommunala gymnasium, tillika det största med cirka 1200 elever.

Åva gymnasium har engagerade naturlärare som vi har ett mycket inspirerande samarbete med.

Förberedelserna inför hållbarhetsdagen startar redan i början på året, det är mycket som ska planeras och många som ska kontaktas innan det slutliga programmet kan formas. Dessutom kom
det ett önskemål från skolans rektorer att fler klasser skulle beredas möjlighet att delta under dagen. Det ställde stora krav på logistik och nytänk när det gällde att hitta duktiga workshopledare till nära dubbelt så många workshops som tidigare år. Men redan vid vårterminens slut hade vi våra workshopledare klara: 7st från SIDA Alumni, XX från Röda Korsets folkhögskola, XX från
Världsnaturfonden plus några fristående. På grund av rådande pandemi kunde vi inte träffa alla på det sätt som vi brukar göra utan informationen gick ut digitalt och alla började entusiastiskt fundera runt ämne och upplägg på sin workshop.

I augusti hade vi planeringsmöte med skolans naturlärare och vi fick då veta att skolans rektorer stängt skolan för alla besök utifrån under resten av året. Med tanke på hur pandemin sedan har
utvecklats var detta ett klokt beslut, men då var vi inte beredda på ett så definitivt besked.

Nåväl, rektorerna hade uttryckligen sagt att man önskade att hållbarhetsdagen skulle genomföras så det var bara att kavla upp ärmarna och planera för ett alternativt upplägg. Kunde vi göra en digital variant och hur skulle den i så fall se ut?

Att hålla 20 workshops digitalt var inte genomförbart, det var bara att kontakta alla och förklara hur det låg till och tacka för visat intresse. Eleverna fick endast samlas klassvis och skulle följa samma program men i olika ordning. Föreläsningarna måste vi på något sätt försöka se till att de blev inspelade.

Täby kommun har en duktig filmare som under förra årets hållbarhetsdag filmade intervjuer med projektledare och elever. Det visade sig att det var fler än vi som önskade hans tjänster i dessa tider…
Han kunde erbjuda sig att filma den korta introduktion som vi projektledare brukar hålla i början på dagen, dock hade han inte möjlighet att filma hela föreläsningar.

Naturskyddsföreningen tipsade oss om en duktig filmare som de brukar anlita, han ställde upp och filmade vår huvudföreläsare Lorentz Tovatt. Vi fick låna lokal av SNF för inspelningen.

WWF och Skärgårdsstiftelsen kunde själva arrangera inspelningar och bidrog med varsin fantastiskt fin och proffsig film, WWF om biologisk mångfald och Skärgårdsstiftelsen om läget för Östersjön.

Skolans elever fick också en matnyttig lista med korta filmer med olika miljö- och klimatteman att välja bland för fördjupning. Slutresultatet blev elevernas debattartiklar som de också fick tillfälle att arbeta med under dagen.

Här kan du se filmen med huvudföreläsaren, Lorentz Tovatt

https://youtu.be/rRS3TS3VUMw