En dag för världens bästa 2021!

”En dag för världens bästa!”, 2021 års hållbarhetsdag på Åva gymnasium i Täby

För åttonde året i rad genomförde Täby Naturskyddsförening den 11 november 2021 klimatprojektet ”En dag för världens bästa!” på Åva gymnasium i Täby. Åva gymnasium är Täby kommuns enda kommunala gymnasium, tillika det största med cirka 1200 elever.

Åva gymnasium har engagerade naturlärare som vi har ett mycket inspirerande samarbete med.

Efter att vi i fjol fick arrangera en helt digital hållbarhetsdag på grund av rådande pandemi gick årets ”En dag för världens bästa!” att genomföra på plats i Åva gymnasiums lokaler. Om förra årets utmaning bestod i att skapa en digital variant av vårt tidigare genomtänkta och beprövade koncept var årets utmaning att omforma dagen till att omfatta mer än dubbelt så många gymnasieelever som tidigare år. Rektorernas önskan var redan förra året att samtliga förstaårselever skulle beredas möjlighet att delta, vilket så klart var mycket glädjande, men samtidigt ställde stora krav på oss som arrangörer. Skolans aula rymmer inte alla elever samtidigt och det var också en utmaning att få klassrummen att räcka till för alla workshops.

Oturligt nog krockade datumet i år med vår huvudföreläsare Lorentz Tovatts resa till Klimattoppmötet i Glasgow och vi fick snabbt försöka hitta en ny föreläsare. Med hjälp av tips från Lorentz kom vi i kontakt med David Ling, språkrör för Grön Ungdom. I mitten på september träffade vi David och kände att det nog kunde bli riktigt bra.

Inför hållbarhetsdagen innebär vårt arbete en mängd olika möten med blivande workshopledare och föreläsare från olika organisationer. I år har vi samarbetat med Röda Korsets folkhögskola, SIDA Alumni, Stockholms universitets SNF-krets Symbios, WWF, Klimatprata.se, Jordens vänner, Hållbarhetschef och klimat- och energirådgivare från Täby kommun, Avfallsbolaget Sörab, ägare av Kvighotellet/Norrtälje och en konstnär.

I möjligaste mån har vi försökt att träffa alla fysiskt för att presentera oss själva och lyssna till hur föreläsare och workshopledare tänker runt sina insatser. Vi försöker vara extra tydliga med att de är fria i sitt val av område så länge de håller sig till miljö- och klimatfrågor, vikten av att göra ett så interaktivt program som möjligt samt vilken målgrupp de möter och vad det kan innebära. Några av våra workshopledare är ovana vid rollen, kanske är det deras första försök att leda en workshop, och vi tänker att det kan upplevas som en trygghet att vi lär känna varandra lite mer och att vi har en relation sedan tidigare när vi möter upp dem på Åva på Hållbarhetsdagens morgon.

Efter Täby Naturskyddsförenings introduktion blev det slutliga upplägget för att dra runt dagen med 450 elever att våra två föreläsare, David Ling som talade övergripande om klimatkrisen och nuläget för världen, och Cecilia Wibjörn från Skärgårdsstiftelsen som talade om läget för Östersjön, fick göra dubbla föreläsningar i aulan. Totalt genomfördes dessutom 36 workshops för halvklasser om cirka 16 elever där varje halvklass deltog i två till tre workshops. Eleverna arbetade dessutom under dagen med debattartiklar och hållbarhetsuppgifter knutna till sina gymnasieprogram.

När dagen avslutats för eleverna samlas traditionsenligt lärare, föreläsare, workshopledare och vi från Täby NF för en summering av dagen över en kopp kaffe med något gott till. Stämningen på denna avrundning präglas av upprymdhet att vi lyckats genomföra hela programmet, tacksamhet inför allas insatser och också en stor portion trötthet… Som brukligt avtackas alla med en bok, i år hade vi valt ”Middagskompassen” från SNF.

Årets hållbarhetsdag krävde flexibilitet och uppfinningsrikedom av såväl skolans lärare som av oss från Täby NF men givet de förutsättningar som gavs och utifrån elevernas utvärdering av dagen får nog sägas att vi lyckades genomföra dagen på ett mycket bra sätt!

Kerstin Olsson & Göran Sandberg
Täby Naturskyddsförening