Strandskydd Vallentunasjön

image

I Mitt i Täby nr 44, 1 nov 2016, kan man på sidan 8 läsa om ett mål som kommunen förlorade mot ett fastighetsbolag. Byggbolaget köpte 5 tomter 2012 vilka omfattades av strandskydd vid Sjöberg som ligger vid Vallentunasjön. Enligt kommunen var strandskyddet upphävt där. Men så var inte fallet och bolaget ansökte då om dispens från strandskyddet och fick det av Täby kommun. TNF överklagade dock kommunens givna strandskyddsdispens och Länsstyrelsen gav oss rätt. Då överklagade fastighetsbolaget till Mark- och miljödomstolen, men förlorade även där. Därefter sökte de prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen, vilket dock inte beviljades.
Se bif länk. – overklagande_av_strandskyddsdispens_131023

Överklagande_upphävande_av_strandskydd_141215
 TNF_överklagan_strandskydd_regeringen

TNF__overklagande_av_Lst beslut_180228
LST_svar_180308
TNF_Yttrande utvidgat strandskydd_20180619
Nytt inom detta ärende – Överklagande av utvidgat strandskydd_181008

Uppdaterad: 2018-10-09