Välkommen till Täby Naturskyddsförening!

Vi bevakar de gröna frågorna i Täby och är en remissinstans i kommunala ärenden.

2022-03-05
TNF har genomfört årsmöte den 1 mars, och verksamhetsberättelsen finns på hemsidan – LÄNK

Täby kommun informerar om ny sträckning av gång- och cykelväg genom Torrbacken – LÄNK

2021-11-25
TNF har nu skickat in sina synpunkter på Täbys omarbetade ÖversiktsPlan-2050 (ÖP-2050) – LÄNK

2021-08-16
TNF nya årsprogram för hösten 2021-våren 2022 finns nu på denna länk – Årsprogram

2021-03-05
TNF har nu skickat in sina synpunkter på Täbys ÖversiktsPlan-2050 (ÖP-2050) – LÄNK

 

Mycket av vårt arbete bygger på SEKOMS hållbarhetsprinciper.

Genom Naturskyddsföreningen har du möjlighet att påverka kommunen så att Täby utvecklas varsamt med hänsyn till naturen.

Täby Naturskyddsförening är en lokal krets av Naturskyddsföreningen. Samtidigt tillhör vi också Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

I Täbykretsen är vi i dagsläget drygt 2000 medlemmar.

Välkommen till oss!


Storstockholms Gröna Kilar
Storstockholms gröna kilar är namnet på de naturområden som blivit över när staden har vuxit utåt längs vägar och järnvägar. Täby berörs av tre kilar, nämligen Angarnkilen, Rösjökilen och Bogesundskilen. Naturområdena är viktiga för människors välbefinnande då det finns möjlighet att utöva både friluftsliv och njuta av själva naturupplevelsen. De är också ytterst viktiga för sina kulturhistoriska värden samt den biologiska mångfalden. Mer information hittar ni på Gröna Kilar.

 

brochyrUpptäck Täby!
Täby har en spännande och variationsrik natur. Läs och upptäck mer i denna broschyr! Klicka HÄR