Upprop om klimatet

Uppropet om klimatet har sänts till Täby kommuns politiker i fullmäktige och kommunstyrelse.

Täby Naturskyddsförening riktar ett stort tack till de föreningar och organisationer som valt att stödja detta upprop.  Vi hoppas att klimatfrågan ska hållas levande inom våra föreningars och organisationers egna verksamheter.  Våra politiker behöver ett tydligt stöd från upplysta medborgare som inser behovet av en omställning. Den kommer att innebära utmaningar för oss alla men målet är en framtid där vi lämnar denna allvarliga ekologiska kris bakom oss.

Vår förhoppning är att Täby kommuns politiker prioriterar klimatfrågan med den absoluta ambitionen att innebörden i Parisavtalet ska realiseras!

Uppdaterad: 2019-10-11