Planerad dragning av nya avloppsledningar

Täby naturskyddsförenings yttrande angående planerad dragning av nya avloppsledningar i nordöstra Stockholmsregionen.

Yttrande_taby_naturskyddsförening

Uppdaterad: 2016-06-23