Hållbarhetsprinciperna

Sveriges Ekokommuners (www.sekom.se) verksamhet grundar sig på en vetenskaplig definition av hållbarhet. Den började utvecklas genom en vetenskaplig konsensusdialog som initierades av Karl-Henrik Robèrt för ca 30 år sedan. Formuleringarna har utvecklats, granskats, testats, förfinats, granskats igen och så vidare av forskare och användare världen över. För närvarande vidareutvecklas framför allt den sociala dimensionen av hållbarhetsdefinitionen.

Nedan finns länkar där man kan läsa och lyssna!

Liten film om hållbarhet:

Senast uppdaterad: 2020-12-28