Yttranden


Källa: Naturskyddsföreningen

 

I remissvaren försöker vi visa på hur man på bästa sätt kan värna om vår gemensamma miljö och se till att utbyggnaderna får minsta möjliga påverkan på naturen och den biologiska mångfalden. Du hittar våra yttrande under respektive flik.

Uppdaterat: 2014-06-11