Täby ÖversiktsPlan-2050

  • Synpunkter från TNF på Täbys ÖP-2050 – LÄNK
  • Synpunkter från TNF på Täbys omarbetade ÖversiktsPlan-2050 – LÄNK

Rubriker i vårt första yttrande:

TNFs övergripande synpunkter
– Klimat i snabb förändring

TNFs specifika synpunkter
– Biologisk mångfald
– Stor planerad bebyggelse i Täby Kyrby saknas i ÖP-2050
– Barn-/hälsoperspektiv
– Trafik och transporter
– Luftföroreningar och buller
– Upphandling av fordon och tjänster

Uppdaterad: 2021-11-25