Kontakta oss

Maila oss på:
taby.krets@naturskyddsforeningen.se

Styrelsen 2016

Ordförande – vakant

Inge-Britt Smedmark, sekreterare
08-758 84 81
smedmark.taby@telia.com

Hans-Erik Nordin, kassör
08-756 31 32
hasse.nordin@hotmail.com

Einar Fries, styrelseledamot
08-756 94 44
einar.fries@gmail.com

Kathrin Wemgård, styrelseledamot
08-732 45 68
kathrin_wemgard@yahoo.se

Göran Sandberg, styrelseledamot
08-510 512 12
goran.sandberg66@gmail.com

Lars Grundström, styrelseledamot
08-793 90 27
lars.grundstrom@bredband.net

Siv Grönlund, suppleant
08-510 110 73
sivgronlund@hotmail.com

Yolanda Karlsson, suppleant
yolandakarlsson@gmail.com

 

Intresseområde

Fåglar, skog, fågelholkar

Stora träd, ekar, energi

Klimat

Handla miljövänligt

Energi, Webbplats

Trafik, cykel

Stoplaskogen

Holkhögskolan

Kontaktpersoner

Hans-Erik Nordin 

Einar Fries

Göran Sandberg

Eva-Kristina Portén

Kathrin Wemgård

Inge-Britt Smedmark

Lars Grundström

Kerstin Olsson

Telefon

08-756 31 32

08-756 94 44

08-510 512 12

08-756 52 08

08-732 45 68

08-758 84 81

08-793 90 27

08-7566008

Uppdaterat: 2016-04-26