Kontakta oss

Mejl: taby@naturskyddsforeningen.se

Styrelsen 2022

Ordförande: Göran Sandberg
Mobil 0762-18 56 57, goran.sandberg66@gmail.com

Sekreterare: Kathrin Wemgård
Mobil 0707-38 79 90, kathrin_wemgard@yahoo.se

Kassör: Anders Wallin
Mobil 0704-13 52 76, s.anders.wallin@gmail.com

 

Övriga ledamöter i styrelsen:

Einar Fries
Tfn 08-756 94 44, Mobil 0706-69 62 10, einar.fries@gmail.com

Hans-Erik Nordin
Tfn 08-756 31 32, Mobil 0706-80 50 32, hasse.nordin@hotmail.com

Elisabeth Johansson
Mobil 0707-86 88 65, elisabethsbrevlada@gmail.com

Louise Ivstam
Tfn 0707-91 33 99, louise@ivstam.se

Ragnvald Pettersson
Tfn 08-758 40 44, Mobil 0707-22 51 84, ragnvald.pmoller@telia.com

Suppleanter i styrelsen:

Lennart Dock
Mobil 070-683 49 53, lennart.dock@gmail.com

Klimatgruppen:
Einar Fries, Göran Sandberg, Kathrin Wemgård, Louise Ivstam och
Per Broman (ej med i styrelsen), per.l.broman@hotmail.se

Intresseområde – Kontaktpersoner:

Fåglar     –     Hans-Erik Nordin

Energi, webbplats     –     Kathrin Wemgård

Viggbyholms ekbacke     –     Einar Fries

Skålhamra kvighage     –     Ragnvald Pettersson, Hans-Erik Nordin

Trafik, cykel     –     Louise Ivstam

Skolprojektet     –     Kerstin Olsson, Göran Sandberg

Sophantering     –     Louise Ivstam

Holkhögskolan     –     Anders Wallin

Uppdaterad: 2022-03-05