Strandskydd Täby Kommun

image

I Mitt i Täby nr 44, 1 nov 2016, kan man på sidan 8 läsa om ett mål som kommunen förlorade mot ett fastighetsbolag. Byggbolaget köpte 5 tomter 2012 vilka omfattades av strandskydd vid Sjöberg som ligger vid Vallentunasjön. Enligt kommunen var strandskyddet upphävt där. Men så var inte fallet och bolaget ansökte då om dispens från strandskyddet och fick det av Täby kommun. TNF överklagade dock kommunens givna strandskyddsdispens och Länsstyrelsen gav oss rätt. Då överklagade fastighetsbolaget till Mark- och miljödomstolen, men förlorade även där. Därefter sökte de prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen, vilket dock inte beviljades.

När det gäller strandskyddsfrågan i Täby är det viktigt att ha i åtanke att det rör sig om olika frågor:

 1. Kommunens hanteringen av strandskyddet vid Sjöberg.
 2. Den allmänna översynen av strandskyddet i hela Täby Kommun.
  Se karta över Länsstyrelsens gällande beslut avseende strandskyddet i hela Täby Kommun 2018-09-19 – LÄNK

 • 22-09-27  TNFs yttrande till regeringen över Täby Kommuns överklagande och Länsstyrelsens beslut  avseende strandskydd i hela Täby Kommun
 • 20-01-17  Länsstyrelsens svar på Täby Kommuns överklagande till regeringen avseende strandskydd i hela Täby Kommun
 • 18-12-20 Täby Kommuns överklagande del 2 till regeringen av Länsstyrelsens beslut avseende strandskydd i hela Täby Kommun
 • 18-11-12 Täby Kommuns överklagande del 1 till regeringen av Länsstyrelsens beslut avseende strandskydd i hela Täby Kommun
 • 18-10-08 TNFs överklagande till regeringen av Länsstyrelsens beslut avseende strandskydd i Sjöberg
 • 18-09-19 Länsstyrelsens beslut avseende utvidgat strandskydd för hela Täby Kommun
 • 18-06-19 TNFs yttrande till Länsstyrelsen avseende strandskydd i Sjöberg
 • 18-02-28 TNFs överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende strandskydd i Sjöberg
 • 17-01-29 TNFs överklagande till regeringen över Länsstyrelsens yttrande avseende strandskydd i Sjöberg
 • 16-12-13 Länsstyrelsens yttrande avseende utvidgat strandskydd för hela Täby Kommun
 • 14-12-15 TNFs överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende strandskydd i Sjöberg
 • 13-10-23 TNFs överklagande till Länsstyrelsen av Täby Kommuns beslut avseende strandskydd i Sjöberg

Uppdaterad: 2022-10-15