Strandskyddet i Täby Kommun

I ett strandskyddsärende som TNF drivit sedan 2013 har vi nu äntligen fått ett Regeringsbeslut daterat 2023-03-30. – LÄNK

Regeringen delar länsstyrelsens bedömning att det är motiverat att utvidga strandskyddet på det sätt som följer av länsstyrelsens beslut 2018-09-19 kompletterat med ändringar med stöd av ytterligare ett beslut daterat 2020-01-17.

Se karta över Länsstyrelsens beslut avseende utvidgat strandskydd i hela Täby Kommun 2018-09-19 – LÄNK
vilket dock – efter beslutet 2020 – visar fel beträffande nedanstående tre områden, vilka alltså inte ska omfattas av beslutet om utvidgat strandskydd:

– Fastigheten Täby Skålhamra 4:3 (Täby GK vid Vallentunasjön)
– Campingområdet vid östra Vallentunasjön – LÄNK
– Området norr om väg 265, Norrortsleden, från Gullsjön


Detta har tidigare hänt i ärendet:

I Mitt i Täby nr 44, 1 nov 2016, kan man på sidan 8 läsa om ett mål som kommunen förlorade mot ett fastighetsbolag. Fastighetsbolaget köpte 5 tomter 2012 vilka omfattades av strandskydd vid Sjöberg som ligger vid Vallentunasjön. Enligt kommunen var strandskyddet upphävt där. Men så var inte fallet och bolaget ansökte då om dispens från strandskyddet och fick det av Täby kommun. TNF överklagade dock kommunens givna strandskyddsdispens och Länsstyrelsen gav oss rätt. Då överklagade fastighetsbolaget till Mark- och miljödomstolen, men förlorade även där. Därefter sökte de prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen, vilket dock inte beviljades.

 • 22-09-27  TNFs yttrande till regeringen över Täby Kommuns överklagande och Länsstyrelsens beslut  avseende strandskydd i hela Täby Kommun
 • 20-01-17  Länsstyrelsens svar på Täby Kommuns överklagande till regeringen avseende strandskydd i hela Täby Kommun
 • 18-12-20 Täby Kommuns överklagande del 2 till regeringen av Länsstyrelsens beslut avseende strandskydd i hela Täby Kommun
 • 18-11-12 Täby Kommuns överklagande del 1 till regeringen av Länsstyrelsens beslut avseende strandskydd i hela Täby Kommun
 • 18-10-08 TNFs överklagande till regeringen av Länsstyrelsens beslut avseende strandskydd i Sjöberg
 • 18-09-19 Länsstyrelsens beslut avseende utvidgat strandskydd för hela Täby Kommun
 • 18-06-19 TNFs yttrande till Länsstyrelsen avseende strandskydd i Sjöberg
 • 18-02-28 TNFs överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende strandskydd i Sjöberg
 • 17-01-29 TNFs överklagande till regeringen över Länsstyrelsens yttrande avseende strandskydd i Sjöberg
 • 16-12-13 Länsstyrelsens yttrande avseende utvidgat strandskydd för hela Täby Kommun
 • 14-12-15 TNFs överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende strandskydd i Sjöberg
 • 13-10-23 TNFs överklagande till Länsstyrelsen av Täby Kommuns beslut avseende strandskydd i Sjöberg

Uppdaterad: 2023-05-05