Aktiviteter

 

DAGGMASKEN
hyllad av Harry Martinson
                              Vem vördar daggmasken,
                              odlaren djupt under gräsen i jordens mull,
                              Han håller jorden i förvandling.
                              Han arbetar helt fylld av mull,
                              stum av mull och blind.
                              Han är den undre, den nedre bonden
                              där åkrarna klädas till skörd,
                              Vem vördar honom,
                              den djupe, den lugne odlaren,
                              den evige grå lille bonden i jordens mull.