Klimat

 

Läs mer via dessa länkar:

  • Klimatkontot där du kan räkna ut din klimatpåverkan samt få tips om vilka åtgärder du kan göra för att minska den – LÄNK
  • Klimatsmartsemester är en länk för att beräkna hur många kilo koldioxid din semesterresa släpper ut tur och retur – LÄNK
  • Fossilfritt Sverige, film med Svante Axelsson, på 11:30 minuter – LÄNK
  • Klimatkollen, karta med genomsnittlig årlig förändring sedan Parisavtalet 2015 – LÄNK
  • Klimatnyfiken är en e-kurs som alla kan göra själva hemma, framför datorn eller i telefonen – LÄNK

Klimatarbete

Naturskyddsföreningens Klimatpolicy LÄNK

Naturskyddsföreningen på riksnivå har under flera år arbetat hårt för att påverka svenska myndigheter och allmänheten i frågor som rör den globala uppvärmningen. Internationella avtal är nödvändiga men – har det visat sig – svåra att förhandla fram i en takt och på ett sätt som denna angelägna fråga egentligen kräver. Naturskyddsföreningen formulerar tydligt att klimatarbete till mycket stor del handlar om beslut och förändringar som sker lokalt, på läns- och kommunnivå.

Sveriges kommuner har stora möjligheter att fatta beslut som beaktar och främjar ett hållbart klimat. Genom sin verksamhet påverkar man även kommuninvånare och företag att fatta egna klimatkloka beslut, man bidrar till att förändra levnadsmönster.

Naturskyddsföreningens Täbykrets har en grupp som arbetar med klimat-relaterade frågor inom vår kommun. Vi arbetar bl.a. med att finna vägar att öka medvetenheten i dessa frågor och att påverka politiska processer genom att möta Täbys politiska partier och tjänstemän.

Arbetet bedrivs inom flera områden, bla handlar det om:

– Byggande och boende, t.ex. minskning av koldioxidutsläpp via energisnåla hus, användning av icke-fossila energislag för uppvärmning.

– Energifrågor, t.ex. hur Täby i ett långt perspektiv ska försörjas med energi för att minska klimat- och annan miljöbelastning.

– Livsmedelsfrågor, t.ex. främja matvanor som minskar miljöbelastning, minskat köttätande som kan nås genom att införa ökat antal vegetariska luncher i bl.a. skolor.

– Transporter, t.ex. via utvecklad kollektivtrafik, pendelparkeringar och underlättande av cykeltransporter.

 

Uppdaterat: 2022-05-05