Nordiska Kusträddardagen 2019

Nedskräpningen av haven håller på att bli ett allt större problem. Självklart vill vi alla hjälpa till.

Därför har Täby Naturskyddsförening för första gången deltagit i Nordiska Kusträddardagen. I år har det blivit litet av en provomgång för att se hur stort intresset är.

Det visade sig att resultatet blev över förväntan. Vi var 15 deltagare som lyckades få ihop en stor hög med plastsäckar innehållande diverse upplockat skräp. Den vanliga plasten, något bildäck, men även en bärbar dator, vad den nu hade där att göra.

Det som är speciellt glädjande är att barn är med och deltar. Det är ju genom exempel från vuxna som barnen lär sig att värdesätta naturen.

Uppdaterad: 2021-05-09