Start

Välkommen till Täby Naturskyddsförening! Vi jobbar med lokala gröna frågor.

Genom Naturskyddsföreningen har du möjlighet att påverka, så att Täby utvecklas varsamt med hänsyn till naturen.
Du behöver inga förkunskaper för att delta i våra aktiviteter och utflykter.

Täby Naturskyddsförening är en lokal krets av Naturskyddsföreningen.

Alla Naturskyddsföreningens medlemmar boende i Täby,  för närvarande drygt 1600, är automatiskt medlemmar i Täbykretsen. Samtidigt tillhör vi Naturskyddsföreningen i Stockholms län, som vi har nytta av i olika sammanhang.

Vi bevakar efter bästa förmåga de gröna frågorna i Täby och är remissinstans i sådana kommunala ärenden.

Välkommen till oss!

Storstockholms Gröna Kilar

Storstockholms gröna kilar är beteckningen på de naturområden som blivit över när staden har vuxit utåt längs vägar och järnvägar. I en stjärnformad struktur når de obebyggda områdena ända in mot Stockholms centrala delar. Täby berörs av tre kilar, nämligen Angarnkilen, Rösjökilen och Bogesundskilen.

Täby får bra placering i undersökning om hur kommunerna sköter sina tätortsnära skogar, sämre dock vad gäller klimatarbetet.

Täby hamnade på femte plats bland de 223 kommuner som deltog i Naturskyddsföreningens undersökning hur den tätortsnära skogen sköts. Syftet med undersökningen är att skapa en ökad lokal och nationell uppmärksamhet kring den tätortsnära skogens betydelse, behovet av en hållbar skötsel och att skydda vissa områden.

– Det är roligt att vårt arbete uppmärksammas, säger Cecilia Lundin, jägmästare. Med utgångspunkt från vår skogsbruksplan strävar vi efter att skapa variationsrika skogar som är trivsamma för människor, djur och växter. Skogen i Täby nyttjas på många olika sätt, t ex genom motionsspår, skidåkning, orientering, svampplockning.

Bra jobbat TÄBY!


När det gäller Sveriges kommuners klimatarbete är resultatet för vår kommun inte lika imponerande. Här hamnar vi på 126 plats av 221 deltagande med 31 poäng att jämföra med Östersunds 69 poäng som med det toppar listan.

Hallå TÄBY, här finns en del att göra!
Läs mer via länken Klimatindex 2010 nedan.