Skolprojektet

Skolprojektet i Åva gymnasium (En dag för världens bästa)

Klimatgruppen bedriver projektverksamhet i Åva gymnasium där syftet är att öka gymnasieungdomars medvetenhet om global uppvärmning och hållbarhetsfrågor.  Den ökade medvetenheten ska förhoppningsvis bidra till förändrade levnadsvanor och skapa en vilja att själva delta i arbetet med att värna klimat och miljö.

Under flera år har skolprojektet ”En dag för världens bästa” drivits, läs mer nedan.

Se introduktionsfilmen till det årligen återkommande projektet ”En dag för världens bästa”.

Täby kommuns kommunikationsavdelning har gjort ett nyhetsinslag i form av en kort film med intervjuer, kolla gärna här:

På grund av pandemin bedrevs 2020 års skolprojekt till stor del med inspelade föreläsningar, denna med Lorentz Tovat

https://youtu.be/rRS3TS3VUMw