Fjärrvärmen i Täby – omtaget

 

Kommunstyrelsen har nu 2014-12-01 gett Stadsbyggnadskontoret uppdraget att enligt projektdirektivet påbörja arbetet med Täby kommuns fjärrvärmeförsörjning avseende förnyad analys av behov och storlek samt lokalisering. Beslutet kompletterades med en bilaga till projektdirektivet. Du kan även här läsa TNF kommenterar till projektdirektivet.