Arninge – Rönninge 3:5

Arninge – Rönninge 3:5

Planläggning av industri- och kontorsfastighet, och förbättrad entré- och parkeringssituation till Rönninge by-Skavlötens naturreservat.

Området prövas för möjligheten att uppföra en ny industri- och kontorsfastighet samt att förbättra entré- och parkeringssituationen till Rönninge by-Skavlötens naturreservat. Planförslaget är i linje med kommunens översiktsplan. Planområdet ligger i Arninge-Ullna, beläget vid Antennvägen.

TNFs yttrande 2023 – LÄNK

TNFs yttrande 2022 – LÄNK

Uppdaterad 2023-05-23