Skålhamra kvighage

Skålhamra kvighage är ett projekt som startades av Täby hembygdsförenings naturvårdssektion. Projektet drivs numera av Täby Naturskyddsförening.

Syftet är att försöka återställa beteshagen till ursprunglig ängs- och hagmark samt friställa fornlämningar. Vi hjälps åt att röja sly och vissna eller skadade träd på onsdagar under vår och höst. Under sommarmånaderna kan det även förekomma en del röjning med lie för att hindra bestånden med ormbunkar att breda ut sig.
Normalt blir det cirka 20-25 arbetstillfällen per år.

På försommaren anordnas det vanligen en blomsterexkursion för intresserade i hagen.

Naturreservat sedan 2023
Kommunfullmäktige i Täby kommun har den 12 juni 2023, § 103 fattat beslut om att bilda Skålhamra kvighage naturreservat samt meddela föreskrifter för naturreservatet. Naturreservatet innefattar fastigheterna Skålhamra 4:1, Torslunda 2:6, Fällbro 4:1 och samfällighet Torslunda S:8.
Se skötselplanen mm

Läs mer via denna länk: Upptäck naturen i Täby

 

Röjning av ormbunkar i juli

Är man fler blir jobbet lättare och roligare

Insamlat sly och mindre grenar bränns

Även röjsåg och motorsåg kan behövas

En kort film om ett typiskt arbetspass

Några äldre bilder från 2008