Skålhamra kvighage

Skålhamra kvighage är ett projekt som startades av Täby hembygdsförenings naturvårdssektion. Projektet drivs numera tillsammans med Täby naturskyddsförening.

Syftet är att försöka återställa beteshagen till ursprunglig ängs- och hagmark samt friställa fornlämningar. Vi hjälps åt att röja sly och vissna eller skadade träd på onsdagar under vår och höst. Under sommarmånaderna kan det även förekomma en del röjning med lie för att hindra bestånden med ormbunkar att breda ut sig.
Normalt blir det cirka 20-25 arbetstillfällen per år.

På försommaren anordnas det vanligen en blomsterexkursion för intresserade i hagen.

Läs mer via dessa länkar:

 

Röjning av ormbunkar i juli

Är man fler blir jobbet lättare och roligare

Insamlat sly och mindre grenar bränns

Även röjsåg och motorsåg kan behövas

En kort film om ett typiskt arbetspass