Senaste nytt

2019-01-10
Onsdag den 23 januari har bjuder vi in till en föreläsning om livet i Östersjön tillsammans med Charlie Wijnbladh – LÄNK

2018-09-25
Nu finns vi även på Facebook!
LÄNK

2018-09-03
Täby Naturskyddsförening har nu fått Täby kommuns Miljöpris 2018.
Motivering: se bif bild

Fler bilder från kvällen:

2018-08-24
Den 8 September går vi på en mindfulnessvandring i Hägernässkogen.

2018-05-30
Täby kommun kom på 11:te plats i årets Naturvårdsranking.
Resultatet baseras på Naturskyddsföreningens naturvårdsenkät till alla Sveriges kommuner.
Täby fick sammalagt 43 poäng av 57 möjliga.
Hela 210 av landets 290 kommuner besvarade enkäten.
Bästa naturvårdskommun alla kategorier 2018 är Huddinge med 53 poäng. På andra plats kommer Lomma och tredjeplatsen går till Tierp.

Sveriges kommuner har väldigt olika förutsättningar att få höga poäng i enkäten. För att skapa en mer rättvis bild delades kommunerna inför rankningen in i sju grupper efter SKL:s kommungruppsindelning.

Bäst resultat i respektive grupp:

Storstad: Göteborg
Pendlingskommun nära storstad: Huddinge och Lomma.
Större stad: Örebro, en halv poäng före Helsingborg och Linköping.
Pendlingskommun nära större stad: Tierp, även tredjeplats i hela rikets ranking.
Lågpendlingskommun nära större stad : Motala
Mindre stad/tätort :Ystad och Kristianstad delad förstaplats

Pendlingskommun nära mindre stad/tätort: Nybro
Landsbygdskommun: Sunne
Landsbygdskommun med besöksnäring: Leksand

2018-02-24
Den 18 februari var det dags för vår årliga Holkhögskola. Här hittar ni bilder från byggandet – LÄNK

2016-10-18
Täby kommun får statliga pengar för att minska växthusgaseffekten – LÄNK

2016-10-12
Yttrande från Naturskyddsföreningen angående Täbys nya simhall återfinns här – LÄNK

2016-08-29
Nu är årets program klart – LÄNK

2016-08-08
I dag infaller ”Overshoot Day”, dagen då hela årets ekologiska budget har konsumerats.
– Resten av året lever vi över våra tillgångar, säger Carina Borgström-Hansson på Världsnaturfonden.
Hela artikeln på följande LÄNK.

2016-03-01
DSC_0152
Vill du utforska Täbys grönområden?
Börja med att leta efter krokodilen i Stolpaskogen.
Flera tips kan du hitta på:
http://www.taby.se/stolpaleden

2016-02-29
Välkommen till årsmöte den 8 mars kl 19:00 på Föreningsgården (under biblioteket) i Täby Centrum.
Kvällen kommer att inledas med att stadsträdgårdsmästare Poa Collins från Täby Kommun berättar om parker och grönstråk i vår kommun. Därefter följer sedvanliga årsmötesförhandlingar.

2016-02-18
Vill du se bilder från när vi snickrade holkar i helgen?
Klicka dig vidare på denna LÄNK.

2016-02-11
Referat från TNF solföreläsning finns nu på fliken ’solföreläsning’ under ’aktiviteter’.

2015-09-21
TNF har nu lämnat in våra synpunkter på värmebehovsutredningen inom det sk ’Omtaget’.
Vi fortsätter att bevaka detta !
Du hittar detta under ’Vi bevakar’/’fjärrvärmen i Täby-omtaget’ eller länken här – LÄNK

2015-08-20
Nu har vi passerat Earth Overshoot Day(13 augusti), dagen då det är slut på jordens ekologiska resurser för i år och vi börjar ta av dess sparkapital i stället. Resten av år 2015 lånar vi alltså resurser från jordens sparkonto. Och ju mindre som finns på sparkontot, desto mindre blir avkastningen nästa år.
Slut på kontot (!) för i år… | Skolbloggen

2015-03-30
Guide till naturen i några av Stockholmsregionens gröna kilar
http://naturkartan.se/grona-kilar

2015-02-04
Låt oss tillsammans sätta press på bankerna – vi vill att de investerar våra pengar på sätt som inte förstör vår planet!
Kolla vad bankerna gör med dina sparpengar
http://fairfinanceguide.se/

2014-10-31
Täby Naturskyddsförening har nu tagit fram en sammanställning på våra synpunkter avseende kommande energiförsörjning till våra fastigheter i Täby.
LÄNK

2014-10-21
Angående det  planerade kraftvärmeverket på Hagby.
Mark- och miljödomstolen meddelar att E.ON har återkallat sin ansökan och därmed avskrivs målet.
LÄNK

2014-09-06
Följande finns att läsa på denna facebooklänk. Alternativt kan du gå in på denna länk. Det är en sammanställning av Täbys politiska partiers ställningstagande i frågan om Hagby KVV och den framtida energipolitik som ska drivas i kommunen. Här är dokumentet om du inte kan nå det på facebook; VALU14

2014-08-20
Idag har vi förbrukat jordens resurser för i år

2014-08-11
Den 16 juli presenterade Naturskyddsföreningen en ny rankning över hur kommunerna i landet prioriterar och arbetar med naturvård. Resultatet visar att storstadskommuner generellt sett är bättre på naturvårdsarbete, och att det finns ett stort behov av att prioritera upp detta arbete i hela landet. Bäst placerar sig Huddinge kommun tätt följt av Lomma, Helsingborg, Bromölla och Täby. – LÄNK
Hela rapporten hittar du här: LÄNK

2014-06-08
Täby backar om värmeverk i Hagby – LÄNK

2014-06-08
Följande dokument finns även under fliken ”Remissvar” – ”Hagby”.
Länsstyrelsens_Yttrande_Hagby 140605

2014-06-05
Omtag i frågan om kraftvärmeverket
Källa: Moderaterna Täby

Med anledning av att länsstyrelsens remiss och andra synpunkter som har inkommit angående Hagby så kommer vi att begära ett fullständigt omtag om hela projektet kring fjärrvärmeutbyggnaden med vidhörande produktion. Vi är angelägna om att få fjärrvärme till Täby för att minska den fossila produktionen som finns kvar i kommunen. Var en ny anläggning ska ligga och vilken storlek får studeras vidare.

Med vänlig hälsning
Leif Gripestam (M)
Erik Andersson (M)