Torrbacken vid Grindtorp

Täby kommun kommer v10 2022 att påbörja en ombyggnation av gång- och cykelvägen som går vid Ladubackens gravfält, torrbacken vid Täby centrum.

Information från kommunen – LÄNK

Se även kommunens information – LÄNK