Kommande medlemsaktiviteter

Delta i och lär mer om skötseln av Viggbyholms Ekbacke
Söndagen den den 12 + 26 mars kl. 09.30–12.30.
Ekbacken ca 400 m söder om Viggbyholms gård är en fin ädel-lövskog. Insatserna samordnas av Täby Naturskyddsförening samt Täby Hembygdsförening. Kom med och delta de tider som passar dig i de välbehövliga men försiktiga skötselåtgärderna. För mer info ring Einar Fries, tel 756 94 44 eller 070-669 62 10

Välkomna!