Kommande medlemsaktiviteter

Delta i och lär mer om skötseln av Viggbyholms ekbacke
Söndagarna den 15 oktober och 12 november, kl. 09.30–12.30

Ekbacken ca 400 m söder om Viggbyholms gård är en fin ädel-lövskog, tidigare under igenväxning. Insatserna samordnas av Täby Naturskyddsförening samt Täby Hembygdsförening. Kom med och delta de dagar/tider som passar dig i de välbehövliga men försiktiga skötselåtgärderna i detta för Täby unika bestånd av jätteekar. Teori blandas med praktiskt arbete. Ta med något gott till fikapausen och gärna en såg eller sekatör för buskar och grenar.
För mer information ring Einar Fries, tel 070-669 62 10

Välkomna!