Energiförsörjning i Täby

Luftburen ledning [1]

 

2023-04-12

  • Täby kommuns remissredogörelse av inkomna synpunkter på energiplanen – LÄNK
  • Täbys omarbetade Energiplan KS20230327 – LÄNK

2022-10-04
Enligt Lag om kommunal energiplanering (1977:439) ska en aktuell energiplan finnas i varje kommun. Planen ska beskriva tillförsel, distribution och användning av energi samt innehålla en analys av vilken inverkan den i planen beskrivna verksamheten har på miljö, hälsa och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser.
TNF:s yttrande över Täby Kommuns energiplan – LÄNK

2014-10-31
Täby Naturskyddsförening har nu tagit fram en sammanställning på våra synpunkter avseende kommande energiförsörjning till våra fastigheter i Täby – LÄNK

2013-02-21
Täby Naturskyddsförenings yttrande angående Täby kommuns förslag till Klimat- och energistrategi – LÄNK

Uppdaterad 2022-10-16