Skolprojektet

En dag för världens barn på Åva gymnasium